Slogan
Đổi mật khẩu 
* Sai mật khẩu
* Không khớp với mật khẩu mới
Đăng ký thành viên
Quy định bảo mật
QUYỀN RIÊNG
(Quy định bảo mật)
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi!
        Quy định về quyền riêng tư của Website được soạn thảo để giúp bạn hiểu được chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin mà bạn quyết định chia sẻ, giúp bạn có những quyết định sáng suốt và hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các dịch vụ, khi sử dụng từng chức năng Website tại địa chỉ http://seduyen.com.vn (sau đây gọi là “Seduyen.com.vn” hoặc “Website” hoặc “Hệ thống”).
        Khi sử dụng hoặc truy nhập Website, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Quy định về quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về các quy định này, xin bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email:  lienhe@seduyen.com.vn
       Quyền riêng tư gắn liền với Thỏa thuận sử dụng. Khi sử dụng hoặc truy nhập Website, bạn đồng ý với tất cả những điều khoản trong Quy định về quyền riêng tư này.
 
1. Người dưới 18 tuổi
        Người dùng dưới 18 tuổi không được phép đăng ký tài khoản vào Website. Chúng tôi cũng không có chủ ý thu thập thông tin trên. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi, bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ email. Không một người nào dưới 18 tuổi được phép cung cấp thông tin cá nhân đến hoặc trên hệ thống. Trong trường hợp chúng tôi được biết mình đã thu thập thông tin cá nhân từ thành viên dưới 18 tuổi không có sự xác nhận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa những thông tin đó ngay lập tức. Nếu bạn biết có những thành viên dưới 18 tuổi tham gia, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email:  
 lienhe@seduyen.com.vn   
 
2. Thu thập và sử dụng thông tin
         Seduyen.com.vn là dịch vụ internet dành cho cộng đồng trực tuyến. Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số “Thông tin cá nhân”, ví dụ như tên, địa chỉ email, số điện thoại, khu vực sinh sống, giới tính và các thông tin khác do bạn cung cấp.
        Khi bạn trao đổi, giao tiếp với các thành viên khác thì thông tin cá nhân của bạn sẽ được họ biết đến, nhưng lượng thông tin được đưa ra sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ giữa bạn và họ. Bạn nên thận trọng vì các thành viên khác có thể đọc, thu thập, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo mục đích của họ. Họ có thể gửi tới bạn những tin nhắn mà bạn không muốn nhận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thông tin cá nhân của bạn bị lạm dụng khi bạn đã đồng ý chia sẽ, tuy nhiên Chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ để có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân của bạn một cách dễ dàng nhất có thể.   
      Nếu bạn thấy bất kỳ sự lạm dụng hoặc thu thập trái phép về Thông tin thành viên (đó là sự vi phạm nội quy dịch vụ của Seduyen.com.vn), hãy vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email 
 lienhe@seduyen.com.vn 
 
3. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp như thế nào?
         Chúng tôi dựa vào các thông tin mà bạn cung cấp để đảm bảo các dịch vụ, tính năng của hệ thống hoạt động chính xác, hiệu quả và để liên hệ, cập nhật với bạn về các thông tin và các hoạt động trên website. Chúng tôi cũng sẽ dựa vào thông tin của bạn để gửi các thông tin chọn lọc về những dịch vụ mới của Seduyen.com.vn hoặc dịch vụ liên kết với các bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thống kê về thành viên, không dùng để xác định một cá nhân, cho các bên thứ ba mà chúng tôi có liên kết.
         Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của thành viên theo các yêu cầu của cơ quan pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng tài khoản hoặc các thông tin khác của bạn trong sự cho phép của pháp luật để ngăn chặn sự gian lận hoặc các hoạt động phi pháp, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, hoặc để tránh thiệt hại có thể xảy ra. Điều này có thể gồm cả việc chia sẻ với các công ty, luật sư, đại lý, cơ quan chức năng của nhà nước.
        Chúng tôi cam đoan không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp có sự đồng ý của bạn hoặc các trường hợp luật pháp nhà nước CHXHCN Việt Nam cho phép hoặc yêu cầu.
         Chúng tôi không cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn. Tuy vây chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thống kê về số người sử dụng hệ thống với các đối tác, các công ty quảng cáo, bao gồm cả bên thứ ba mà chúng tôi có các dịch vụ và quảng cáo liên kết. Những thông tin này không dùng để xác định một cá nhân nào.
         Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba, khi việc này chỉ giới hạn trong trường hợp chúng tôi tin tưởng rằng sự chia sẻ thông tin là hợp lý để (1) phù hợp với các dịch vụ của Seduyen.com.vn, (2) các yêu cầu pháp lý hoặc, (3) được bạn đồng ý.
         Để các hoạt động của Web site đem lại kết quả, bao gồm việc xử lý các giao dịch và hỗ trợ các hoạt động của bạn trên Seduyen.com.vn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho đại lý, đại diện, hoặc các đơn vị thầu khoán để họ có thể hỗ trợ chúng tôi về các dịch vụ như: các cách thức chi trả tiền, dịch vụ email và thực hiện đơn đặt hàng của bạn.
         Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của người dùng theo các yêu cầu của cơ quan pháp luật, như: trát ra hầu tòa, lệnh của thẩm phán, hoặc theo quy đinh của pháp luật hiện hành.
         Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin khi chưa xác định được những đề nghị của cơ quan pháp luật hoặc của người yêu cầu là hợp pháp theo qui định hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng tài khoản hoặc các thông tin khác của bạn khi chúng tôi cần phải tuân theo yêu cầu của pháp luật, để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, nhằm ngăn chặn sự gian lận hoặc các hoạt động phi pháp khác thông qua các dịch vụ của Seduyen.com.vn, hoặc để tránh thiệt hại về thân nhân có thể xảy ra. Điều này có thể gồm cả việc chia sẻ với các công ty, luật sư, đại lý, các phòng ban của chính phủ.
 
 
4. Sử dụng cookies
        Seduyen.com.vn sử dụng cookie trên máy tính của bạn khi bạn truy cập vào website để cung cấp những dịch vụ thuận tiện và phù hợp nhất. Các đơn vị quảng cáo trên web site cũng có thể lưu hoặc đọc các cookies trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể xóa cookie này trong trình duyệt khi cần thiết.
       Để hỗ trợ bạn sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn, hệ thống sử dụng cookies để lưu lại những hoạt động của bạn trên hệ thống. Mỗi khi bạn truy nhập, hệ thống sẽ tự động lưu địa chỉ IP máy tính bạn đang sử dụng hay địa chỉ một trang web bất kỳ có hiển thị địa chỉ của Seduyen.com.vn mà bạn vào từ đó. Chúng tôi sử dụng session ID cookies để xác nhận người dùng đã đăng nhập hệ thống. Những cookies này sẽ hết hiệu lực khi người dùng đóng trình duyệt Seduyen.com.vn. Mặc định, chúng tôi sử dụng một cookie để lưu ID khi bạn đăng nhập (nhưng không phải là mật khẩu của bạn) để giúp bạn dễ dàng đăng nhập khi quay trở lại Seduyen.com.vn.
        Các đơn vị quảng cáo trên web site cũng có thể lưu hoặc đọc các cookies trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể xóa hoặc khóa cookie này khi sử dụng chức năng Cấu hình trong trình duyệt của bạn (cách thức có thể khác nhau trong các trình duyệt khác nhau). Trong trường hợp này có thể bạn sẽ không sử dụng được một số chức năng trên hệ thống của chúng tôi và bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu nhiều lần trong khi vẫn còn session.
 
5. Các liên kết
        Seduyen.com.vn có thể có chứa các liên kết đến những trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách riêng tư hay quy định bảo mật trên những trang web khác. Quy định bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng với những thông tin thu thập được trên Seduyen.com.vn
 
6. Sửa đổi hoặc xóa thông tin
        Việc truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của các thành viên trên Seduyen.com.vn là không khó khăn bởi bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình bằng các công cụ chỉnh sửa hồ sơ. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức. Thông tin đã xóa vẫn có thể tồn tại trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian nào đó, khả năng này là rất ít xảy ra.    Trong một vài trường hợp đặc biệt khi lấy lại dữ liệu thì thông tin cũ vẫn được hiển thị.
      Bất kỳ thành viên nào muốn hủy bỏ tài khoản hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: 
 lienhe@seduyen.com.vn  
 
7. Bảo mật
         Mật khẩu của tài khoản của tất cả thành viên đều được bảo vệ. Chúng tôi ngăn chặn việc lấy thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ. Thực tế là, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối cho nên Chúng tôi không đảm bảo về tính bảo mật này, và Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra. Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự. Vì thế Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm do những lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
         Vì email và tin nhắn nhanh không được coi là những phương thức liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân đến Seduyen.com.vn hoặc các thành viên khác của Seduyen.com.vn qua dịch vụ email hay tin nhắn nhanh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật của website, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: 
 lienhe@seduyen.com.vn 
 
8.  Thay đổi Quy định về quyền riêng tư của Seduyen.com.vn
        Chúng tôi cập nhật quy định bảo mật này định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng tin trên Seduyen.com.vn để thông báo quy định mới. Các thay đổi dù nhỏ cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng của người dùng khác hay trái với những gì đã cam kết tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo trên Seduyen.com.vn trong vòng 30 ngày.
 
9. Liên hệ
        Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về Quy định về quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: 
 lienhe@seduyen.com.vn 

Seduyen.com.vn  
Copyright © 2014 - 2018

 

Những người thích nội dung này 
Báo vi phạm 
Thành viên này đã vi phạm quy định:
Ý kiến khác:
Gửi   Hủy
Báo vi phạm hình ảnh 
Thành viên này đã vi phạm quy định:
Ý kiến khác:
Gửi   Hủy