Slogan
Đổi mật khẩu 
* Sai mật khẩu
* Không khớp với mật khẩu mới
Đăng ký thành viên
Tình
Góc cười
Có phúc lấy được vợ già Sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh Vô phúc lấy phải trẻ ranh Nó ăn nó bỏ tan tành nó đi.
Đừng thấy hoa đẹp mà vội tranh Hoa xinh chưa chắc đã nguyên lành... Hoa xinh, hoa đẹp...nhiều ông bướm! Hoa nhiều ong bướm ắt tàn nhanh!
Tình nhạt nhưng đôi lúc giữ được lâu. Tình đậm sâu đôi khi lại dễ mất.
Người ta chỉ cô đơn khi có thời gian dành cho nó.
Yêu là đơn giản nhưng căn bản là giữ được bao lâu.

Seduyen.com.vn  
Copyright © 2014 - 2018

 

Những người thích nội dung này 
Báo vi phạm 
Thành viên này đã vi phạm quy định:
Ý kiến khác:
Gửi   Hủy
Báo vi phạm hình ảnh 
Thành viên này đã vi phạm quy định:
Ý kiến khác:
Gửi   Hủy