Slogan
Đổi mật khẩu 
* Sai mật khẩu
* Không khớp với mật khẩu mới
Đăng ký thành viên
VIP
VIP
dangky93
Nam - 25 tuổi
Hà Nội
Họ và tên: Đặng Văn Kỳ
Ngày sinh: 08/09/1993
Chiều cao: 165 cm
Học vấn: Cao đẳng
Nghề nghiệp: Y tế - Dược
Tự bạch: gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt số phận
Một nửa mong đợi:
Thanh vien-left

Seduyen.com.vn  
Copyright © 2014 - 2018

 

Những người thích nội dung này 
Báo vi phạm 
Thành viên này đã vi phạm quy định:
Ý kiến khác:
Gửi   Hủy
Báo vi phạm hình ảnh 
Thành viên này đã vi phạm quy định:
Ý kiến khác:
Gửi   Hủy