Slogan
Đổi mật khẩu 
* Sai mật khẩu
* Không khớp với mật khẩu mới
Đăng ký thành viên
VIP
VIP
dangky93
Nam - 25 tuổi
Hà Nội
Họ và tên: Đặng Văn Kỳ
Ngày sinh: 08/09/1993
Chiều cao: 165 cm
Học vấn: Cao đẳng
Nghề nghiệp: Y tế - Dược
Tự bạch: gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt số phận
Một nửa mong đợi:
nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ này
Nghệ an choa miền trung lắm gió 

Có cửa lò biển hát quanh năm 

Cùng quê Bác xứ sở nước tương 

Với thanh chương, nhút mặn chua cà 

Bà già con trẻ có ngôn ngữ riêng 

Đứa mô chưa ghé một lần 

Ráng học cho kỹ điển từ sau đây 

Con trâu thì gọi là tru 

Con giun thì gọi là trùn đó nha 

Con gà thì gọi con ga 

Còn con cá quả gọi ra cá tràu 

Con sâu lại gọi là trâu 

Bồ câu thì gọi cu cu đó nà 

Con ruồi lại gọi là ròi 

Con troi thì gọi con giòi nhớ chưa 

Con bê còn gọi là con me 

Con mọi là muỗi khi nghe đừng cười 

Mà cười là choa chửi thẳng tưng 

Trốc cha mi khái cạp là đầu bố mày hổ tha 

Mả cha là ngôi mộ của ba 

Mải thằng cha mi xéo là thằng bố mày cút đi 

Muốn yêu gái nghệ phải biết chuyên cần 

Học nhiều từ ngữ âm vần nghe chưa 

Con người thì gọi con ngài 

Cơn – cây, nước – nác, sân – cươi, đường - đàng 

Chủi – chổi, đọi – bát, mươn – bàn 

Nhởi – chơi, lười – nhác, mần – làm đó nghe 

Khủy chân thì gọi lắc lè 

Còn từ ni nữa nói nghe cùng rầy(ngượng) 

Mà có nói thì bây mới biết 

Hun là hôn đó, nhơ ghi cho kỹ kẻo rồi lỗ to 

Nếu yêu người của mảnh đất gió lào 

Thì nên chịu khó học từ nhiều mà cưa(tán) 

Nhưng học ri vẫn chưa ăn thua 

Vì từ ngài (người) nghệ còn lưa (còn) rất nhiều
08:37 PM 21/09/2015
loading...
Trang cua toi - blog chi tiet giua
Trang cua toi-blog-phai

Seduyen.com.vn  
Copyright © 2014 - 2018

 

Những người thích nội dung này 
Báo vi phạm 
Thành viên này đã vi phạm quy định:
Ý kiến khác:
Gửi   Hủy
Báo vi phạm hình ảnh 
Thành viên này đã vi phạm quy định:
Ý kiến khác:
Gửi   Hủy